Order & Returer - Våra Allmänna Villkor

Allmänna Villkor
Följande villkor gäller för all försäljning av varor och annan lös egendom från Red Snake AB, organisationsnummer 559208-8214, nedan kallat "Seglarshoppen", om inget annat överenskommits skriftligen mellan kund och Seglarshoppen. Vid försäljning till konsument tillämpar Seglarshoppen de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, detta inkluderar konsumentköplagen, distans- och hemförsäljningslagen samt personuppgiftslagen.

Priser
Alla priser på Seglarshoppen.se anges inklusive mervärdesskatt (moms) samt andra skatter och pålagor. Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg, efterkrav samt outlösta paket.

Beställning
Beställning sker genom vår hemsida seglarshoppen.se eller via vår kundtjänst. Avtal är ingånget när Seglarshoppen har bekräftat order till den e-postadress som du angett vid orderläggning. Genom beställning accepterar du Seglarshoppens allmänna villkor så som de är beskrivna på denna sida. Seglarshoppen accepterar ej order från minderårig (person under 18 års ålder) utan målsmans godkännande. Den orderbekräftelse som mottags i samband med köp är tillika kvitto, tänk därför på att spara detta för eventuella framtida kontakter med Seglarshoppen gällande ditt köp.

Leverans
Seglarshoppen levererar huvudsakligen med DHL till ditt närmaste ombud. Vi förbehåller oss rätten att använda oss av andra transportörer i de fall en vara skickas direkt från annat lager. Normal leveranstid är en till sju arbetsdagar från bekräftad order. Det förekommer i vissa fall fördröjningar där produkten finns i beställningssortimentet. Leveranstid för detta är då upp mot fjorton dagar från bekräftad order. Vid försenad order har ni som kund rätt att avboka er order från Seglarshoppen utan extra kostnad. Mer information om leveransvillkoren finns på sidan med Vanliga frågor.

Outlösta paket
Ett paket som inte hämtats ut inom angiven tid från dess att det anländer serviceombudet kommer att skickas tillbaka till Seglarshoppen. Detta sker efter att varan har legat hos serviceombud i fjorton dagar. Ett outlöst paket kommer att debiteras kund med 200 kr.

Fria byten
Fria byten innebär att du som kund har möjlighet att beställa hem en vara och testa den i lugn och ro för att kunna byta denna utan kostnad om den inte passar till en annan vara. Om ni inte önskar byta varan utan istället lämna tillbaka hänvisar vi istället till Ångerrätt och Retur nedan.

Ångerrätt
Som konsument har du alltid rätt att ta hem produkten och prova den i ditt hem. För att ångra krävs att varan är i väsentligt oförändrat skick samt att den återförs inom 30 dagar från utlämning. Detta innebär att varan inte får ha använts utanför ändamålet att prova varan. Varje retur hanteras individuellt vid återankomst och felanvänd produkt kommer göras avdrag för innan återbetalning om den inte uppfyller kravet om oförändrat skick. Återbetalning genomförs till angivet bankkonto senast trettio dagar efter att Seglarshoppen har mottagit varan. Vid köp av plomberade produkter eller hygienartiklar såsom underkläder får förpackningen ej vara bruten för att ångerrätten skall vara gällande.

Retur
Vid retur står du som konsument för återförandet av varan till Seglarshoppen. Därför är det viktigt att varan återförs till oss på ett lämpligt sätt, helst i samma emballage som den levererades i då ni som konsument står för eventuella skador som uppstår vid återförandet till Seglarshoppen. För att genomföra en retur kontaktas kundtjänst som skapar returfraktsedel samt sänder en retursedel som ifylles av kund och bifogas i paketet tillbaka till oss. Detta alternativ tar vi ut en debitering på 99:- för att utföra.

Avbokning av order
Om du som kund efter bekräftelse av köp vill avboka din order går så att göra kostnadsfritt fram tills dess att varan har skickats från oss. Därefter tillkommer en avgift om totalt 200 kr för frakt och återtagande av vara till oss.

Kampanjer
Seglarshoppen förbehåller sig rätten att vid tillfälliga kampanjer t.ex. utförsäljningar applicera särskilda villkor, exempelvis att prissänkta varor som ingår i kampanjer saluförs i befintligt skick, utan bytesrätt och utan öppet köp. I dessa fall kommer information om villkoren finnas tillgänglig på huvudsidan för kampanjen.

Transportskada
Vid uthämtande av order är det viktigt att kontrollera för eventuellt uppkomna skador. Seglarshoppen står för de skador som har uppkommit på varan under transporten. I händelse av uppkommen transportskada är det viktigt att du som kund kontaktar kundtjänst snarast möjligt (dock senast 2 månader efter mottagandet) med en beskrivning av skadans art samt en bild på paket samt varans skada. Om du upptäcker skadan vid uthämtande av paket kan du redan där göra en anmälan om skadat gods, återkom dock alltid till Seglarshoppens kundtjänst trots att du anmält till annan part. Vid försvunnen vara eller leverans är det viktigt att du kontaktar kundtjänst så snart du fattar misstanke om att godset saknas.

Reklamation
Vid reklamation av vara tillämpar vi konsumentköplagen och reklamationsrätten. Du som kund har enligt denna rätt att reklamera vara för ursprungsfel/fabrikationsfel i upp till tre år. Reklamationsrätten omfattar inte fel orsakade av normalt slitage, eller felaktig användning. En reklamation skall göras inom skälig tid från dess att felet upptäckts vilket anses vara 2 månader. Vid reklamation kommer Seglarshoppen i samråd med gällande leverantör analysera från fall till fall. För att kunna ge en så bra bedömning som möjligt är det viktigt att rätt material tillhandahålls Seglarshoppen i form av bild och beskrivning samt vid behov även skickas in för bedömning. Seglarshoppen följer alltid uppsatta lagar och regler och följer de rekommendationer som ARN lämnar.

Personuppgifter
Seglarshoppen ansvarar för de personuppgifter som lämnas vid köp. Dina uppgifter hanteras under största möjliga sekretess enbart utav oss. Seglarshoppen kommer att spara uppgifterna för att användas vid orderleverans. Vid köp från Seglarshoppen samtycker du även till att uppgifterna sparas för att underlätta vid nya köp, samt för utskick från seglarshoppen eller partners till Seglarshoppen i marknadsmässiga syften. Som kund har du alltid rätt att ta del av dina uppgifter samt ändra dessa eller be om radering.

Force Majeure
Seglarshoppen skall inte ställas ansvarig för händelser utanför dess kontroll. Med Force Majeure innefattas händelser som inte kan förutses eller tas i beaktande av Seglarshoppen. Följande händelser skall därför anses som force majeure; Arbetskonflikt (strejk, blockad m m) eller varje sådan omständighet som Seglarshoppen inte kan råda över vilket bland annat inbegriper: myndighetsbeslut, epidemi, brand, översvämning, storm, naturkatastrofer, transportstörningar, störning i elektronisk kommunikation, störning av elförsörjning, upplopp, krig, terroristhandling, import- och exportförbud. Denna bestämmelse gäller oavsett om force majeure förekommer hos Seglarshoppen eller Seglarshoppens leverantörer eller samarbetspartners. Om den period då force majeure råder varar längre än 1 månad äger såväl kunden som Seglarshoppen rätt att upphäva avtalet med omedelbar verkan utan att det finns någon skyldighet för endera part att betala skadestånd.

Informationsreservation
Seglarshoppen reserverar sig för eventuella fel i priser eller lagersaldo som kan uppstå. Med hänvisning till denna punkt förbehåller sig Seglarshoppen rätten att häva köpavtal i fall där felaktigt pris eller annan viktig information utlämnats av Seglarshoppen. Om varan utgått eller tagit slut i lager skall Seglarshoppen äga rätten att häva köpavtalet utan ersättning till kund. Bilder tagna på produkterna skall i största möjliga mån beskriva produkten men kan inte garantera exakt återgiven färg, form eller textur.

Nyhetsbrev
Vid köp medger du att vi får skicka erbjudanden i form av nyhetsbrev till dig. Detta går när som helst att stoppa genom att välja att att avregistrera sig via länk i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss från den e-postadress som mottagit utskicket.

Cookies
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. Filen används till att komma ihåg dig och de val du gjort, exempelvis när du senast besökte sidan, vad du skrev in för uppgifter så att du slipper skriva igen och så vidare. Cookies kan inte innehålla körbar kod, det finns således ingen anledning att oroa sig för spyware, virus eller oönskad annonsering pga. cookies. Cookies är inte stora filer att lagra, dom är inte heller resurskrävande att hantera. Enbart hemsidan som sparade cookien kan använda den, så inga andra hemsidor kan se vad du gjort hos oss. Om du inte vill spara cookies på din dator så kan du inaktivera detta i din webbläsares inställningar. Detta begränsar lagringen av cookies på din dator men det kan också innebära att du inte kommer kunna använda hemsidors alla funktioner.